Facebook
Google

Fysioterapi

På klinikken arbejder vi efter en manuel orienteret retning, med udgangspunkt i den evidens der foreligger.

For at starte dit forløb så seriøst som muligt har vi alle uddannet os i forskellige undersøgelsesmetoder udover de lærte fra studiet.

Vi arbejder som udgangspunkt med en førstegangsundersøgelse der tager udgangspunkt i din historie, hvor vi laver en funktionsundersøgelse, og ud fra den sammensætter et forløb. Men alt har mangler, også øjnene der ser, og vi har derfor også uddannet os i understøttende metoder der tager udgangspunkt i , enten en ganganalyse, en total screening , eller sidst men ikke mindst en super nørdet detalje måling i din muskulatur.

Med udgangspunkt i de øvelser vi mener du skal lave mellem vores aftaler, afhjælper vi smerter og spændinger, og guider dig til en bedre kropsforståelse samt forståelse for din problematik når du er på klinikken.

Vores erfaring er at du som patient forventer mere end 3 gode råd og lidt øvelser på briksen. Derfor er det en hands on gennemgang og hands on behandling med dertil hørende øvelses anvisning der skal understøtte vores behandling.

For det bedst mulige forløb tror vi på at det er en dialog mellem dig og os, hvor din virkelig/hverdag og vores teoretiske baggrund samt erfaring, skal skabe en meningsfuld plan for forløbet og dermed et resultat der gør at du er rustet til at klare dig uden os fremadrettet, men du er selvfølgelig altid velkommen tilbage.

Første Konsultation, 60 min.

Første gang du kommer hos os skal du vælge en Første Konsultation. Ved vores første møde har vi brug for ekstra tid, til at lære dig og din problematik nærmere at kende. Det er her vi laver vores grundlæggende og dybdegående undersøgelser af dig, som gør os i stand til at hjælpe dig af med din problematik så hurtigt og effektivt som muligt. Ved den første konsultation vil du blive spurgt ind til, hvornår og hvordan problemet er opstået, hvor længe den har stået på. Derudover vil vi spørge ind til din dagligdag, for at afdække om der er noget i f.eks. dit arbejde, som gør dig mere udsat for at udvikle problematikken, så vi på den måde mest effektivt kan nedsætte risikoen for at problemet kommer igen.

Kort behandling, 30 min.

30 minutter er vores korte behandling. Her behandler vi videre på det vi fandt ved den første konsultation, eller arbejder på hvad der kan være opstået siden sidst du var på besøg.

Normal behandling, 60 min.

60 minutter er vores standard behandling. Udgangspunktet er det samme som ved vores korte konsultation, men vores erfaring fortæller os, at man på 60 minutter kan komme længere med en problematik, end hvis du kommer 30 minutter i dag og 30 minutter i næste uge.
De 60 minutter er godt givet ud, så vi forstår din problematik bedre, så du mere aktivt selv kan være med til at prøve at forhindre at den genopstår.