Facebook
Google

Ca. 7.300 mennesker i Danmark har Parkinson’s Sygdom. Derudover har et mindre antal en af de sjældnere Atypiske Parkinsonsygdomme, MSA, PSP, CBD, eller LBD.

Disse sygdomme består af parkinsonisme / motoriske symptomer og derudover af såkaldte autonome symptomer. Det kan være ortostatisk blodtryksfald, svimmelhed, synkebesvær, vægttab, forstoppelse, vandladningsproblemer, impotens og søvnforstyrrelser.

Demens er knyttet til nogle af sygdommene.

Forløbene er forskellige fra person til person, men sygdommen udvikler sig som regel langsomt. Henne i sygdomsforløbet kan der komme infektioner, ofte i form af lungebetændelse og urinvejsinfektion.

Trine er vores specialist inden for det område, og beskriver sig selv med disse ord:

Jeg har de sidste 15 år haft mit hovedvirke i Dagshospital for Atypisk parkinsonisme på Bispebjerg Hospital. Afdelingen har landsdækkende funktion, så jeg er blevet den fysioterapeut i Danmark, der ved mest om disse sygdomme.

Jeg har et dybt kendskab til problemstillinger og særlige bevægevanskeligheder, der kan opstå.

Jeg kan vejlede og give strategier til håndtering af de nære daglidagsproblemer.

Jeg ved hvordan man, med den rette fysioterapi, kan forebygge og forhale funktionstab, og jeg kan med min ekspertise være med til at lindre og mildne de symptomer, der kan optræde.

En god, målrettet fysioterapi kan spille en stor rolle for ens livskvalitet og velvære, og kan være med til at gøre sygdomsforløbet mere nænsomt.

Fysioterapien kan f.eks. rette sig mod:

 • Kropsholdning
 • Styrke og bevægelighed
 • At rejse sig fra stol, vende sig i seng, samt andre forflytninger
 • Bevægestrategier ved gangbesvær
 • Balance
 • Koordination
 • Dystopi
 • Vejrtrækningsproblemer

Mange har desuden glæde af vejledning omkring:

 • Daglig motion
 • Træthed
 • Søvn
 • Ortostatisme
 • Faldforebyggelse
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Særlige hjælpemidler
 • Det at leve med en kronisk sygdom

Du er velkommen til at læse siden om fysioterapi til mennesker med Parkinson’s sygdom, da en del af træningen er nogenlunde den samme.

Nogle gange kan det være nyttigt at tage en pårørende med til træning / behandling, så I sammen kan få vejledning i, hvordan I bedst kan hjælpes ad.

Der er 4 trappetrin op til klinikken, så dem skal du kunne klare for at komme ind. Hvis du ønsker det, giver jeg gerne hjemmebehandling i stedet.

Der afsættes 60 minutter til den første konsultation.

Priser: